نوشته ها

برگزاری اولین پودمان آموزشی هنرمندان صنایع دستی استان سمنان

ارسال شده توسط :

برگزاری اولین پودمان آموزشی هنرمندان صنایع دستی استان سمنان

((میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان))

مدیر كل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان از اجرای اولین پودمان آموزش تكمیلی هنرمندان صنایع‌ دستی استان سمنان خبر داد.

به گزارش روابط ‌عمومی اداره کل میراث‌‌فرهنگی، صنایع ‌دستی و گردشگری استان سمنان، «حسین خواجه‌ بیدختی» اظهار داشت: این دوره آموزشی با همكاری معاونت صنایع ‌دستی و هنرهای سنتی استان و جهاد دانشگاهی استان سمنان با عنوان “قوانین و مقررات اداری و حمایتی” در حال برگزاری است.

وی گفت:” آشنایی با قانون كار و انواع بیمه ها و قوانین مربوط به كارگاهها و شاغلان صنایع دستی كد دار”،” آشنایی با امور مالی موسسات و كارگاه‌ها”،”آشنایی با ثبت آثار تحت مالكیت معنوی و فكری”،”آشنایی و استفاده از استانداردهای مهارتی، شغلی فنی و حرفه ای”،”آشنایی با تعاونی، انجمن، اتحادیه و نحوه تشكیل آنها” و “آشنایی با سایر مجامع و سازمان‌های بین المللی از جمله WTO،WCC و UNWTO) از سرفصل های این دوره آموزشی سه روزه است.

مدیر كل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان برگزاری این دوره‌های آموزشی را در ارتقای مهارت هنرمندان و رفع مشكلات و مسائل مرتبط با آنها موثر دانست.

 

 

محمدتقی اعرابی

مسئول روابط عمومی و امور فرهنگی، اجتماعی

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons