نوشته ها

برگزاری تور سنندج گردی ویژه افراد تحت پوشش بهزستی کردستان به مناسبت روز جهانی جهانگردی و هفته گردشگری

ارسال شده توسط :

برگزاری تور سنندج گردی ویژه افراد تحت پوشش بهزستی کردستان به مناسبت روز جهانی جهانگردی و هفته گردشگری

((میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان))

تور بازدید از اماکن تاریخی و جاذبه های گردشگری سنندج ویژه افراد تحت پوشش بهزستی استان با همکاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، اداره کل بهزستی و انجمن راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی کردستان به مناسبت روز جهانی جهانگردی و هفته گردشگری برگزار گردید. این تور به منظور آشنایی هرچه بهتر افراد تحت پوشش بهزستی استان با جاذبه های شهر سنندج صورت گرفت

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons