نوشته ها

برگزاری جلسه انجمن میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری شهرستان جوین

ارسال شده توسط :

برگزاری جلسه انجمن میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری شهرستان جوین

((میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی))

دومین جلسه انجمن میراث فرهنگی شهرستان جوین با حضور تمامی اعضا و به ریاست فرماندار این شهرستان بر گزار شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی؛ در این جلسه ابتدا دبیر انجمن های میراث فرهنگی شهرستان به تعریف انجمن میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و وظایف آنها پرداخت و هدف از تشکیل این جلسات را جلب حمایت مادی و معنوی مردم و مشارکت همه جانبه آنان در بحث پژوهش، شناسایی مشاهیر شهرستان ، حفظ احیاء آثار و مواریث گذشتگان ذکر کرد. محمد طاهریان مقدم در این جلسه افزود: شاید در برخی روستاها آثار تاریخی وجود نداشته باشد ولی باید نسبت به شناسایی پتانسیل های روستا در بحث صنایع دستی و بوم گردی اقدام نمود.

در ادامه جلسه نیز جدی کار فرماندار شهرستان جوین به عنوان رئیس انجمن میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان با اشاره به پیشینه تاریخی شهرستان و همچنین مشاهیر شهرستان اشاره کرد و در بحث جذب گردشگر و شناسایی پتانسیل ها و قابلیت های شهرستان نیز تاکید کرد. در این جلسه مقرر گردید بخشداران نسبت به معرفی سه نفر معتمدین اقدام نمایند و تهیه نقشه از بناهای تاریخی شهرستان توسط میراث فرهنگی صورت پذیرد. در پایان ضمن تقدیر و تشکر از حضور اعضا احکام معتمدین شهرستان که توسط مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری صادر گردیده بود و احکام اعضا ی توسط فرماندار شهرستان تقدیم شد

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons