نوشته ها

برگزاری جلسه برنامه ریزی و هماهنگی هیات اجرایی همایش ملی غار کرفتو

ارسال شده توسط :

برگزاری جلسه برنامه ریزی و هماهنگی هیات اجرایی همایش ملی غار کرفتو

((میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان کردستان))

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری کردستان ؛ جلسه هماهنگی و برنامه ریزی هیات اجرایی همایش ملی کرفتو در محل اداره کل میراث فرهنگی استان برگزار شد . طی این جلسه کلیه اقدامات و هماهنگی های مورد نیاز دبیرخانه اجرایی همایش ملی کرفتو با حضور معاونین،مسولین،کارشناسان و دست اندرکاران همایش مورد بحث و بررسی واقع گردید همچنین طی این جلسه هر کدام از حاضرین مسولیت پیگیری و اجرای قسمتهایی از همایش را برعهده گرفته و مقرر شد با جدیت کامل مورد و نیازمندیهای همایش را پیگیری و اجرا نمایند.

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons