نوشته ها

برگزاری جلسه ساماندهی بازار سنندج در دادگستری استان

ارسال شده توسط :

برگزاری جلسه ساماندهی بازار سنندج در دادگستری استان

((میراث فرهنگی ٬ صنایع دستی و گردشگری استان کردستان))

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی ٬ صنایع دستی و گردشگری استان ؛ در مورخ ۹۵/۲/۱۴ در دادگستری استان کردستان جلسه ای با حضور معاون دادستان٬ شهردار سنندج، معاون میراث فرهنگی٬ و کارشناسان ارشد ارگانهای ذیربط جهت بررسی وضعیت موجود و ساماندهی بازار های تاریخی شهر سنندج برگزار گردید. رشیدی معاون میراث فرهنگی استان گفت ؛ مصوبات این جلسه طی هفته آینده در فرمانداری سنندج بررسی و به مرحله اجرا در خواهد آمد. ایشان ابراز امیدواری کردند با همکاری کسبه و بازاریان محترم شاهد ساماندهی کامل بازارهای با ارزش سنندج باشیم.

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons