نوشته ها

برگزاری جلسه شورای معاونین اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان

ارسال شده توسط :

برگزاری جلسه شورای معاونین اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان

(( میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سیستان و بلوچستان ))

احیاء معاونت پژوهشی ،انتصاب معاون حوزه سرمایه گزاری ،راه اندازی نمایندگی های جدید در شهرستانهای تازه تاسیس استان و تغییر در مدیریت میراث فرهنگی شهرستان چابهار.

به گزارش روابط عمومی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان در جلسه شورای معاونین مورخ ۴/۹/۹۴ این اداره کل طی احکامی از جانب مدیر کل میراث فرهنگی استان آقایان کرد بعنوان سرپرست جدید معاونت سرمایه گذاری، فرشید فیروزان سرپرست معاونت پژوهشی – سایگانی سرپرست میراث فرهنگی شهرستان چابهار، چاکر زهی سرپرست میراث فرهنگی شهرستان فنوج، حسین بر سرپرست میراث فرهنگی شهرستان قصر قند و بامری بعنوان سرپرست میراث فرهنگی شهرستان دلگان منصوب شدند.

دکتر مشتاق گوهری در این جلسه با اشاره به لزوم تغییر در هر سیستمی و نهادی مهم ترین انتظار از معاونین و مدیران میراث فرهنگی در شهرستان های استان را توجه به تخصص در انجام کارها و داشتن نگاه تخصصی به حوزه های کاری اعلام نمود.

وی کسب دانش و استفاده از خدمات و تجارب دانشوران و اهل هنر در چارچوب شکل دادن تشکل های مردمی و راه اندازی هسته هایی مثل انجمن های دوستداران میراث فرهنگی را عامل تاثیر گذاری در راستای حل مشکلات و پیشبرد اهداف سازمانی دانست.

مدیرکل میراث فرهنگی استان همچنین داشتن تعامل با فرمانداران و مسئولین شهرستان، افزایش مشارکت مردمی را راهکار مناسبی برای استفاده بهینه از امکانات موجود معرفی نمود.

در ادامه این جلسه معاونین و مدیران جدید حوزه های منصوب شده نیز به بیان نقطه نظرات و دیدگاههای خود پرداختند .

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons