نوشته ها

برگزاری جلسه موافقت نامه اصولی برای تعداد ۷ مورد واحد گردشگری در استان کردستان

ارسال شده توسط :

برگزاری جلسه موافقت نامه اصولی برای تعداد ۷ مورد واحد گردشگری در استان کردستان

(( میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان ))

جلسه بررسی و صدور موافقت نامه اصولی برای تعداد ۷ مورد واحد گردشگری در استان کردستان برگزار گردید.

به گزارش روابط اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان، معاون گردشگری اداره میراث فرهنگی کردستان گفت:   با حضور معاون گردشگری ، کارشناسان گردشگری ، متقاضیان و سرمایه گذاران طرح های گردشگری در اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان برگزار شد

آرمان وطن دوست افزود: تعداد ۴ مورد از این موافقت نامه اصولی برای صدور مجوز به ادارات مرتبط ارجاع داده شد و تعداد ۲ مورد نیز موافقت نامه اصولی آن صادر و به حمل و نقل پایانه های استان معرفی شد و یک مورد نیز با صدور مجوز آن مخالفت به عمل آمد.

وی در ادامه تصریح کرد: این تعداد طرح گردشگری شامل ۳ واحد کمپ گردشگری ، ۲ مجتمع گردشگری ،یک مجتمع بین راهی و یک فروشگاه بین راهی می باشد.

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons