نوشته ها

برگزاری دوره ها ی آموزشی توا نمند سازی نیروی انسانی شاغل و فعا ل گردشگری در گلستان

ارسال شده توسط :

برگزاری دوره  ها ی آموزشی توا نمند سازی نیروی انسانی شاغل و فعا ل گردشگری در گلستان

(( میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان ))

دوره آموزشی ویژه دهیاران روستاهای هدف گردشگری و دوره آموزشی مدیران و معاونین مدارس محل استقرار واسکان مسافرین دراستان گلستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی  و امور فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری؛ در راستای اجرای دوره های آموزش توانمند سازی نیروی انسانی شاغل و فعال بخش گردشگری، دوره های ویژه دهیاران روستاهای هدف گردشگری و آموزش مدیران و معاونین مدارس محل استقرار و اسکان مسافرین در این استان برگزار شد.

به گفته معاون گردشگری این اداره کل، ضمن اشاره به حضور تعداد ۶۱ نفر در این دوره،  اهداف برگزاری دوره ویژه دهیاران روستاهای هدف گردشگری را برشمرد و عنوان کرد: شناخت صنعت گردشگری و درک بهتر از اصول و مبانی گردشگری روستایی، ظرفیت های طبیعی و فرهنگی گردشگری در منطقه از جمله اهداف برگزاری این دوره است و برنامه ریزی و مدیریت گردشگری روستایی و همچنین مدیریت زیستی و آشنایی با حقوق گردشگری و جامعه میزبان  و الگوهای رفتاری و مهرت های فردی وارتباطی از دیگر اهداف می باشد.

 رحمان فرمانی در ادامه به حضور ۶۵ نفر در دوره آموزشی مدیران و معاونین مدارس محل استقرار و اسکان مسافرین دراستان اشاره داشت و افزود: شناخت صنعت گردشگری و نیاز گردشگر و آشنایی با قوانین و مقررات مراکز اقامتی؛ آداب معاشرت و رفتار میزبان و میهمان و آشنایی با خدمات قابل ارائه درمدارس و مدیریت بحران از اهداف برگزار این دوره می باشد.

وی اظهار امیدواری کرد: با برگزاری این دوره ها گام های ارزنده ای جهت توسعه ورونق صنعت گردشگری استان برداشته شود.

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons