نوشته ها

برگزاری کارگاه های آموزشی مشترک هنرمندان سفالگر هلندی و اصفهانی

ارسال شده توسط :

برگزاری کارگاه های آموزشی مشترک هنرمندان سفالگر هلندی و اصفهانی

((میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفها))

به گزارش واحد خبر اداره امور فرهنگی و روابط عمومی اداره کل استان ، هنرمندان سفالگر هلندی برای تبادل تجربیات با هنرمندان ایرانی به اصفهان سفر مینمایند.

حسین دهقانی معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان با اعلام این خبر افزود: به منظور تبادل اندیشه و تفکرات هنری و آشنایی با هنر سفال کشورهای اروپایی و همچنین ایجاد بستر مناسب برای ارتقاء سطح دانش هنرمندان و اساتید سفال و سرامیک ،با همکاری بخش خصوصی و از طریق هماهنگی با نهاد های ذی ربط ، تعدادی از هنرمندان سفال و سرامیک هلند در نیمه دوم سال جاری در اصفهان حضور یافته و در کارگاه های سفالگری تحت نظارت معاونت صنایع دستی و هنر های سنتی اقدام به اجرای طرح های سفال و سرایت خواهند نمود. وی افزود هدف از انجام این طرح تبادل تجارب ، سلایق و اندیشه های هنری ایرانی، اسلامی و جلب مشارکت هنرمندان و طراحان اروپایی جهت ارتقاء طراحی و تولید محصولات صنایع دستی است به نحوی که محصول نهایی ضمن مطابقت با نیازها و سبک زندگی امروزی با سلیقه مصرف کنندگان در بازارهای هدف اروپایی هماهنگ گردد .وی تاکید نمود با این وصف محصولات صنایع دستی ایرانی که همواره به عنوان نمادی از فرهنگ و تمدن ایران اسلامی در بازارهای بین المللی عرضه و معرفی می گردد، از این توانمندی و ظرفیت بیش از پیش برخوردار گردد تا با حفظ هویت، اصالت و بهره مندی از نمادهای فرهنگ و هنر اسلامی طبق نیازها و سلایق جوامع هدف بین المللی به دوستداران فرهنگ و هنر عرضه گردد.

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons