نوشته ها

بقعه چوپان عطا

ارسال شده توسط :

بقعه چوپان عطا

بقعه چوپان عطا 

کمی دورتر از زیارتگاه خالد نبی و بر سر قلعه مسلط هزاره دره شمالی ، بقعه چوپان عطا وجود دارد. این بقعه بصورت بنایی ساده ، مسقف با پلان چهار ضلعی است. که در هر ضلع آن یک پنجره با طاق هلالی می باشد.پنجره شمالی تبدیل به مدخل شده است . گنبد بقعه فلزی و بصورت نوک تیز شش ضلعی در مرکز سقف ساخته شده است. که دارای کمربندی می باشد. نمای خارجی بنا ساده و سیمان کاری شده است ، و نمای داخل بقعه نیز ساده ، فاقد تزیین و کتیبه است. در داخل بقعه صورت قبری ساده بدون سنگ قبر دیده می شود.

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons