نوشته ها

به منظور شناخت آثار و ویژگیهای تاریخی بخشی از بافت تاریخی شهر قزوین مورد بررسی باستان شناسی قرار گرفت

ارسال شده توسط :

به منظور شناخت آثار و ویژگیهای تاریخی بخشی از بافت تاریخی شهر قزوین مورد بررسی باستان شناسی قرار گرفت

 ((میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین))

به منظور شناخت آثار و ویژگیهای تاریخی بخشی از بافت تاریخی شهر قزوین با هدف فراهم نمودن مقدمات اجرای پروژه عمرانی، مِلک مقابل علاف راسته بازار قزوین مورد بررسی باستان شناسی قرار گرفت.

آرش ضیاء آبادی معاون میراث فرهنگی استان قزوین با اعلام این خبر گفت: برای شناسایی ساختار بافت تاریخی در دوره قاجار، صفویه و پیش از صفوی و الگوی سنتی ساخت و توسعه شهری جهت فراهم آوردن مقدمات اجرای پروژه عمرانی متناسب با شرایط محیطی، فصل دیگری از کاوش های باستان شناسی در محدوده‌ ای از محوطه بافت تاریخی شهر قزوین (مِلک مقابل علاف راسته بازار ) آغاز شد.

ضیا آبادی با اشاره به روند این کاوش افزود: مِلک مقابل علاف راسته بازار در محدوده بافت تاریخی شهر قزوین واقع شده که جهت اجرای عملیات عمرانی در سطحی عمیق تر از حد معمول، انجام کاوش های باستانی برای دستیبابی به اطلاعات تاریخی و فراهم آوردن مقدمات اجرای طرح عمرانی متناسب با فضای بافت تاریخی از اواخر خرداد ماه سال جاری در دستور کار میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین قرار گرفت.

معاون میراث فرهنگی قزوین در خصوص نحوه اجرای این فصل از کاوش ها اظهار داشت: فعالیت پژوهشی تیم باستان شناسی میراث فرهنگی پس از اخذ مجوز از پژوهشگاه سازمان و بر اساس نقشه هوایی سال ۱۲۹۸ه.ش و عکس های هوایی سالهای ۱۳۳۵ ه.ش و ۱۳۵۴ه.ش با ایجاد دو گمانه در بخش فضای غیر مسقف و یک گمانه در فضای سرپوشیده آغاز و تا کنون به جز تن پوشه های سفالی، یافته فرهنگی و شیء موزه ای در این محوطه کشف نشده است.

ضیاء آبادی در پایان یادآور شد: با انجام فعالیت های باستان شناسی و مطالعات علمی اصولی در بخش های مختلف بافت تاریخی و پرداختن به دستاوردهای علمی – فرهنگی حاصل از آنها امیدواریم بتوانیم فضای مناسبی را برای اجرای پروژه های عمرانی در کنار حفاظت از ارزش های بافت تاریخی شهرها فراهم نماییم.

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons