نوشته ها

بيمه نمودن تعداد 288 نفر از هنرمندان صنايع دستي استان كردستان

ارسال شده توسط :

بيمه نمودن تعداد 288 نفر از هنرمندان صنايع دستي استان كردستان

((ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري استان كردستان گفت))

معاون صنايع دستي  اداره كل ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري استان كردستان گفت: در طول شش ماهه سال جاري تعداد  288 نفر از هنر مندان و صنعتگران صنايع دستي توسط اداره كل ميراث فرهنگي و سازمان تامين اجتماعي بيمه شده اند.

 فرهاد حامدي افزود: اين بيمه شده ها در رشته هاي صنايع دستي شامل كردي دوزي ، البسه محلي، گليم بافي، كلاش بافي ، نازك كاري، منبت ، معرق، خراطي، مشبك، سازي، دف و دايره، ارغوان بافي ، گيوه بافي  و چاپ باتيك مي باشد.

وي در ادامه خاطر نشان كرد: در راستاي ارتقاء هنرمندان بيمه شده و ارائه خدمات به انها مكاتباتي جهت تامين  اعتبار و حمايت براي ادامه بيمه  بيمه شدگان رشته هاي صنايع دستي و هنرهاي سنتي و همچنين پذيرش جديد با معاونت صنايع دستي  سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري كشور انجام گرفته كه درصورت تامين اعتبار پذيرش جديد براي بيمه اين هنرمندان صنايع دستي در سال جاري انجام خواهد شد.

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons