نوشته ها

بیستون

ارسال شده توسط :

بیستون

کتیبه بیستون (استان کرمانشاه)

نقش برجسته و کتیبه داریوش یکم(دوره هخامنشی):این نقش برجسته که برزرگ ترین کتیبه سنگی جهان است،در۳۰کیلومتری شمال شرقی شهر کرمانشاه،بر روی صخره ای معروف به بیستون حجاری شده است.سنگ نگاره داریوش به طول ۶ متر و به عرض۲۰/۳ متر می باشد.دراین سنگ نگاره ، تصویر داریوش به ارتفاع۷۸/۱ متر در سمت چپ صحنه حجاری شده است.در این صحنه ، داریوش پای چپش را برروی سینه گئومات نهاده است.در پشت سر داریوش، نیزه دارانی ایستاده اند که از جمله هفت تنی اند که در بر اندازی گئومات شرکت داشته اند.در زیر پای چپ داریوش ، گئومات بر پشت خوابیده و به علامت التماس دست هایش را بالا برده است.پشت سر او نیز صف اسیران که گردن هایشان با طنابی به یکدیگرو دست هایشان از پشت بسته است ، قرار دارد. بر فرازسر اسیران تصویر سمبلیکی از اهورا مزدا در حال اهدای حلقه قدرت به داریوش حجاری شده که داریوش نیزدست راستش را به نشانه نیایش اهورامزدا بلند کرده است،در فضای بالای سر داریوش وبه خط عیلامی نوشته ای وجود دارد که در آن داریوش به معرفی خود و اجدادش می پردازد و در خاتمه،به هر کس که این کتیبه بزرگ را محو کند،لعنت می کند.

(بخشی از متن کتیبه)

داریوش شاه گوید : این است کشورهایی که از آن من شدند به خواست اهورا مزدا من شاه آنها بودم . پارس ، ایلام ، بابل ، آشور ، عرب ، مصر ، اهل دریا، سارد ،یونان ، ماد ، ارمنستان ، کپد و کیه ، خراسان ، سیستان هریی و هرات ، خوارزم ، باختر ، سغد ، گدار ( دره کابل ) ، سک ، ثت گوش (دره رود هیرمند ) ، رخج ، مک ( مکران و عمران امروز )جمعاً ۲۳ کشور

داریوش شاه می گوید : تو که از این پس شاه خواهی بود. مردی دروغگو باشد یا اینکه تبهکار باشد دوست آنها مباش و به سختی آنها را کیفر ده.

داریوش شاه گوید : تو که از این پس شاه خواهی بود . دودمان این مردمان را نیک نگهداری کن.

 

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons