نوشته ها

خانه عامری ها

ارسال شده توسط :

خانه عامری ها

خانه عامری ها (کاشان)

مجموعه ی خانه عامری ها یکی از قدیمی ترین خانه تاریخی کاشان است. قدمت این مجموعه به دوران زندیه می رسد،اما وضعیت فعلی آن مربوط به دوران قاجار است که به وسیله سهام السلطنه عامری بازسازی و توسعه یافت. این مجموعه در زمینی به مساحت بیش از ۷۰۰۰ متر مربع احداث شده و ۱۲۰۰۰مترمربع زیر بنا دارد و بزرگترین خانه ایران محسوب می گردد. این خانه شامل هفت حیاط می باشد که چهار حیاط آن به صورت بیرونی،اندرونی،مهمان خانه،حیاط خدمه و سواران نظامی مورد استفاده بوده و در سه حیاط دیگر بستگان نزدیک سهام السلطنه سکونت داشته اند. مجموعه مذکور حدود ۸۵ اطاق دارد و دارای حمام اختصاصی زنانه و مردانه می باشد. طرح و معماری و شکوه و تزیینات جالب این مجموعه و ایوان ها و حوضخانه ها و زیر رمین ها و حیاط های گودال باغچه این مجموعه آن را در ردیف یکی از دیدنی ترین بناها قرار دارده است.

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons