نوشته ها

تحقق اهداف سند تدبیر و توسعه نیازمند همکاری همه ادارات دولتی

ارسال شده توسط :

تحقق اهداف سند تدبیر و توسعه نیازمند همکاری همه ادارات دولتی

((میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی))

نخستین نشست هم اندیشی اعضای دبیرخانه ستاد سند تدبیر و توسعه اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری برگزار شد.

به گزارش میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی ، فرزین حق پرست در این جلسه گفت : سند تدبیر و توسعه یکی از اولویت های پیشرفت استان است ولی تحقق اهداف این سند به همکاری مشترک تمامی ادارات و بخش خصوصی نیاز دارد.

مدیرکل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی ، با اشاره به میان دستگاهی بودن شیوه تدوین این سند، محقق شدن اهداف سند تدبیر و توسعه را نیازمند همکاری کلیه دستگاههای دولتی و غیر دولتی دانست و خاطر نشان کرد: می بایست شاهد عملکرد جزیره ای در این مورد نباشیم.

گفتنی است، جلسات هم اندیشی سند تدبیر و توسعه در اداره کل با هدف ارزیابی پیشرفت اهداف سند تدبیر و توسعه به صورت مداوم برگزار می شود تا موانع و مشکلات موجود در تدوین آن رفع شود.

لازم به ذکر است که در این جلسه سید رامین اسبقی به عنوان مسئول دبیرخانه ستاد سند تدبیر و توسعه اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی انتخاب شد.

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons