نوشته ها

تشکیل اولین جلسه انجمن های میراث فرهنگی شهرستان کردکوی

ارسال شده توسط :

تشکیل اولین جلسه انجمن های میراث فرهنگی شهرستان کردکوی

((میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری استان گلستان))

اولین جلسه هماهنگی و برنامه ریزی انجمن های میراث فرهنگی شهرستان کردکوی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی وامورفرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری استان گلستان، مدیر اداره میراث فرهنگی شهرستان کردکوی با اعلام این مطلب گفت: در راستای مشارکت و پویاسازی فعالیت انجمن های میراث فرهنگی، اولین جلسه هماهنگی و برنامه ریزی تشکیل انجمن میراث فرهنگی روستای بالاجاده، با حضور ریاست و اعضای شورای اسلامی و معتمدین محلی این روستا ومسئولین اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان کردکوی برگزار شد.

حمید منوچهری افزود: حفظ و صیانت از آثار ارزشمند فرهنگی گذشتگان، مشارکت بیشتر گروه های مردمی و تشکل های مردم نهاد در نگهداری از این آثار و همچنین تلاش در راستای شناسایی آثار تاریخی ناشناخته منطقه دراین جلسه مورد تاکید قرار گرفت.

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons