نوشته ها

تشکیل جلسه توجیهی «کمیته بانوان» انجمن میراث فرهنگی استان خراسان شمالی

ارسال شده توسط :

تشکیل جلسه توجیهی «کمیته بانوان» انجمن میراث فرهنگی استان خراسان شمالی

((کمیته بانوان ذیل انجمن میراث فرهنگی استان تشکیل می شود))

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی جلسه توجیهی «کمیته بانوان» ذیل انجمن میراث فرهنگی استان در محل نمازخانه اداره کل با هدف جلب مشارکت بانوان استان در معرفی و پاسداری از میراث فرهنگی استان تشکیل شد. افروند معاون گردشگری، سرمایه گذاری و تامین منابع در این جلسه به اهمیت میراث فرهنگی و نقش انجمن ها در صیانت از این میراث ارزشمند پرداخته و توضیحاتی در خصوص اساسنامه انجمن میراث فرهنگی و توصیف ظرفیتهای این کمیته در معرفی میراث گرانبهای استان مطالبی ارائه دادند.
ایشان به تشکیل انجمنهای میراث فرهنگی در استان و تمامی شهرستانها اشاره نموده و تاکید کردند بایستی در جهت آگاهی سازی اعضاء انجمن و اشاعه احترام به میراث فرهنگی در بین افراد جامعه بیش از پیش تلاش شود.
خاطر نشان می شود کمیته بانوان انجمن میراث فرهنگی متشکل از بانوان فرهنگ دوست و شخصیتهای علمی و اثر گذار استان است که با علاقه تمایل دارند آثار فرهنگ و تمدن و میراث فرهنگی این خطه پاسداری شود ،تشکیل می شود و برگزاری این نشست ها برای جذب اعضاء توانمند و هواداران آن و نیز معرفی ابعاد فعالیت انجمن میراث فرهنگی می باشد و فعالیتهایی در جهت اشاعه احترام و پاسداری از میراث فرهنگی استان، انجام میدهد.
قابل ذکر است این جلسه به همت آقای مصطفی مهدویان مسئول انجمن های میراث فرهنگی و تشکل های غیر دولتی« سمن» و سرکار خانم ثریا صدقی عضو انجمن میراث فرهنگی استان خراسان شمالی و مسئول کمیته پیشنهادی برگزار گردید.

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons