نوشته ها

تشکیل کمیته ویژه ضربتی برای بازدید از رستورانها و سرویس های بهداشتی و مراکز پذیرایی بین راهی استان کردستان

ارسال شده توسط :

تشکیل کمیته ویژه ضربتی برای بازدید از رستورانها و سرویس های بهداشتی و مراکز پذیرایی بین راهی استان کردستان

((میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان))

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان کارشناس گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان کردستان گفت: با همکاری استانداری کردستان ،اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری ، راهداری، ناجا، تعزیرات حکومتی، بهداشت، ارشاد اسلامی کمیته ویژه ای برای بازدید و نظارت از سرویس های بهداشتی ، نمازخانه ها ، رستورانها و مراکز پذیرایی درون شهری و برون شهری تشکیل شده است.

تیمور خالدی افزود: همچنین به آن دسته از مراکزی که سرویس های بهداشتی و یا نمازخانه های مناسبی ندارند با تعیین مهلت معین و مشخص متعاقبا از آنها بازدید مجدد نسبت به ساماندهی و بهسازی وضع موجود انجام خواهد شد.

وی تصریح کرد: همچنین مقرر شد چنانچه در بازدیدهای اکیپ مذکور و پس از یکبار تذکر و اخطار ترتیب اثری در بهبود وضعیت سرویس های بهداشتی و نمازخانه ها صورت نگرفت کمیته مذکور مجاز خواهد بود نسبت به تعطیلی واحد صنفی اقدام نماید.

این کمیته در راستای فعالیتهای ستاد اجرایی خدمات سفر و ارائه خدمات مناسب به گردشگران و مسافران تابستانی فعالیت خواهد نمود.

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons