نوشته ها

تعداد ۴۰ اثر جدید در بررسی باستان شناختی دهستان پترگان شهرستان زیرکوه کشف شد

ارسال شده توسط :

تعداد ۴۰ اثر جدید در بررسی باستان شناختی دهستان پترگان شهرستان زیرکوه کشف شد

((میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان جنوبی))

در بررسی که در منطقه ای مرزی و کویری به وسعتی در حدود ۳ هزار کیلومتر مربع صورت گرفت، ۴۰ اثر تاریخی شامل محوطه ها، تپه ها، بناهای تاریخی شناسایی شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی، مسئول حوزه پژوهش و مطالعات اداره کل گفت: این بررسی با هدف کلی تهیه داده های نقشه باستان شناسی کشور جهت تکمیل نقشه باستان شناسی منطقه، تحلیل الگوهای استقراری منطقه در ادوار مختلف زمانی و تعیین پراکنش جمعیتی در ادوار مختلف زمانی انجام شد.

سید احمد برآبادی افزود: با توجه به شرایط اقلیمی این منطقه که شرایطی کاملا خشک و کویری می باشد و کمبود قابلیتهای زیستی اعم از آب و خاک مناسب و وجود ماسه های روان در سطح وسیعی از منطقه قابل پیش بینی بود، تعداد آثار شناسایی بسیار کم باشد.

وی ادامه داد: از یافته های اصلی این بررسی می توان به آثار چندین محوطه تاریخی از قرون اولیه دوران اسلامی، شهر قدیم شاهرخت، محوطه چاه کلاوه چشمه بید و قلعه کهنه معصوم آباد، …. و چندین محوطه استقراری موقتی از دوران تاریخی، مانند محوطه چاه قری اشاره نمود.

برآبادی اذعان داشت: از آثار مهم این دهستان باید از قلعه حسن بای مربوط به دوران سلجوقی تا صفوی نام برد که احتمالاً از قلاع اسماعیلی در منطقه قهستان قائنات بوده است و از دیگر یافته های این بررسی می توان به شواهد زیادی از ذوب فلزات در ادوار گذشته در میان جنگلهای درخت تاغ این منطقه اشاره نمود. همچنین تعداد متنابهی حوض انبار، که جهت سازگاری با شرایط محیطی در ادوار مختلف زمانی ایجاد شده اند شناسایی شد.

 

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons