نوشته ها

تعداد ۷۰ روستای بافت تاریخی در کردستان وجود دارد ‌

ارسال شده توسط :

تعداد ۷۰ روستای بافت تاریخی در کردستان وجود دارد ‌

(( میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان ))

کارشناس باستان ‌شناسی اداره‌ کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کردستان از وجود ۷۰ روستای بافت تاریخی در استان با قابلیت ثبت جهانی خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان، زاهد کریمی در جلسه شورای شهرستان سنندج اظهار داشت: برخی روستاهای استان دارای ارزش به لحاظ حفاظت بافت هستند.

وی با بیان اینکه در این راستا فعالیت‌ هایی صورت گرفته است، گفت: البته چون تعریف صحیحی در خصوص اینگونه روستاها وجود نداشته است، لذا شاهد نا هماهنگی‌ هایی هم در این زمینه بوده‌ ایم.

کارشناس باستان‌ شناسی اداره ‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کردستان تصریح کرد: روستاهای هدف گردشگری به‌ ویژه آنها که اصالت خود را حفظ کرده‌اند، می‌توانند از مهاجرت روستائیان جلو گیری کنند.

کریمی از وجود ۷۰ روستای بافت تاریخی در استان با قابلیت ثبت جهانی خبر داد و گفت: یکی از این روستاها، نران است که ارزش بافت و میراث معنوی دارد.

وی با اشاره به اینکه می‌توان روستاهای دیگری هم در این رابطه یافت، این امر را مستلزم همکاری سایر دستگاه‌ها دانست و گفت: طرح‌های اجرایی در این روستاها، باید قابلیت اجرایی داشته باشند.

این مسئول بر ضرورت تعریف یک روستا به عنوان پایلوت گردشگری در هر کدام از شهرهای استان تأکید کرد و گفت: به این ترتیب سایر روستاهای همجوار این روستا نیز از آن متأثر خواهند شد.

کریمی با اشاره به اینکه نقاط پیشنهادی برای بحث روستاهای پایلوت در استان وجود دارد، تصریح کرد: این روستاها می‌توانند به صورت بالقوه برای کردستان تولید ثروت کنند.

وی در پایان گفت: جلوگیری از مهاجرت روستائیان با واگذاری مسئولیت گردشگری و سرمایه‌گذاری این حوزه توسط خود آنها در قالب تأسیس شرکت‌های تعاونی امکانپذیر است.

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons