نوشته ها

تفاهم نامه همکاری پژوهشی بین اداره کل میراث فرهنگی فارس و دانشکده علوم و فنون نظامی انعقاد

ارسال شده توسط :

تفاهم نامه همکاری پژوهشی بین اداره کل میراث فرهنگی فارس و دانشکده علوم و فنون نظامی انعقاد

((میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان فارس))

مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری فارس از انعقادیک تفاهم نامه پژوهشی بین این اداره کل با دانشکده علوم و فنون انتظامی امین خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری فارس مصیب امیری با بیان اینکه این تفاهم نامه که درزمینه های همکاری و تعهدات مشترک درامور پژوهشی انجام می پذیرد شامل مواردی از قبیل تبادل پژوهشگر ، همکاری مشترک در برگزاری میز گردها ، همایش ها و سخنرانی های علمی ، همکاری درزمینه اطلاع رسانی موضوعات علمی ، همکاری در زمینه انتشار خبرنامه و اجرای طرح های پژوهشی ، فراهم نمودن امکان دستیابی پژوهشگران به کتابخانه ومرکز اطلاع رسانی ، همکاری در تالیف ترجمه و تدوین کتاب و همکاری در زمینه انتخاب موضوع پایان نامه های تحصیلی کارشناسی ارشد و دکترا مرتبط با حوزه نظم و امنیت و ماموریت های پلیسی با رویکرد مدیریت خدمات انتظامی و نیز امکان تعیین و تبادل اساتید و مشاور می باشد.

دکتر امیری ادامه داد زمان اجرای تفاهم نامه به مدت ۳ سال می باشدو ادامه فعالیت و بازنگری و تغیر درمواد آن به پیشنهاد کارگروه و با توافق مدیریت های طرفین خواهد بود.

مدیرکل میراث فرهنگی فارس درخصوص تعهدات دانشکده علوم وفنون انتظامی در رابطه با این تفاهم نامه گفت : حمایت مالی از پایان نامه های تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا در زمینه ای مرتبط با مأموریت های یگان حفاظت خدمات انتظامی پلیس پیشگیری ، همچنین ایجاد زمینه های اجرای موضوعات پژوهشی مورد نیاز دانشگاه علوم انتظامی امین توسط پژوهشگران طرفین و انجام تعهدات مندرج در قرار دادهای منعقده می باشد وی افزود: تعهدات اداره کل میراث فرهنگی استان فارس نیز به این شرح است فراهم نمودن امکان بهره برداری از پژوهش انجام شده در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکترای برای پژوهشگران طرف تعامل ، ایجاد زمینه های اجرای موضوعات پژوهشی مورد نیاز دانشگاه علوم انتظامی امین توسط پژوهشگران اداره کل میراث فرهنگی استان فارس ، انجام تعهدات مندرج در قراردادهای منعقده ، می باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: که این تفاهم نامه کمک شایانی به هر سه حوزه میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان خواهد کرد .

گفتنی است روز گذشته این تفاهم نامه با حضور سردار امیر رحمت اللهی فرمانده یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشورو سردار گودرزی فرمانده انتظامی استان فارس و دکتر مصیب امیری مدیرکل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری فارس و دکتر علی افشار رئیس دانشکده علوم وفنون انتظامی دانشگاه امین منعقد گردید.                                

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons