نوشته ها

تهیه پرونده پیشنهاد ثبت چنار چشمه اکبری در فهرست میراث ملی

ارسال شده توسط :

تهیه پرونده پیشنهاد ثبت چنار چشمه اکبری در فهرست میراث ملی

((میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی))

اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی، پرونده پیشنهاد ثبت چنار چشمه اکبری با قدمت حدود 350 تا 400 سال در فهرست میراث طبیعی ملی را تهیه نمود. به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی، معاون میراث فرهنگی اداره کل گفت: در دامنه کوه و در شیب تند دره ای کم عرض با قله های بر افراشته، درخت چنار کهنسالی با موقعیت مشرف بر مناطق پایین دست مشاهده می شود. در این منطقه محوطه تاریخی چشمه اکبری (شماره ثبت: 15308 مورخ: 24/12/84) و تپه ای تاریخی واقع شده است. این چنار در موقعیت 663059 متر شمالی و 3762285 متر شرقی قرار گرفته، از جهت شمال به جاده دسترسی و از سه جهت دیگر به ارتفاعات محدود می شود. علی شریعتی منش افزود: تنه اصلی درخت در نزدیک زمین قطر بیشتری دارد و به سمت بالا از قطر آن کاسته می شود. محیط تنه در نزدیکی زمین 20/19 متر و در ارتفاع مقابل سینه 14 متر می باشد. داخل تنه درخت به مرور زمان و تخریب ناشی از تأثیر قارچ ها و حشرات کلاً خالی شده و به صورت یک حفره در آمده است، این حفره باعث شده که کلاً وزن درخت بر لایه ای نسبتاً نازک از تنه وارد آید که درخت را در مقابل بادهای شدید، آسیب پذیر می نماید. در داخل پوسته محیطی تنه چندین حفره پنجره مانند ایجاد شده که از درون این حفره ها نقاط پایین دره به خوبی قابل مشاهده است، این حفره های بزرگ در تنه درخت هم از مقاومت آن می کاهد، علاوه بر این در سطح داخلی حفره تنه حشرات چوب خوار و موریانه ها از عوامل خطرساز برای این درخت کهنسال به شمار می آیند.

وی ادامه داد: وسعت تاج این درخت 220 متر مربع است، طول تاج درخت 17 متر و عرض تاج 5/16 متر است. قطر تنه درخت در نزدیکی سطح زمین 11/6 متر و در ارتفاع مقابل سینه 45/4 متر می باشد. معاون میراث فرهنگی استان اذعان داشت: ارتفاع این درخت کهنسال 15متر است. در ارتفاع80/3 متری از سطح زمین شاخه های فرعی منشعب می شوند. چنانچه برنامه های حفاظتی و حمایتی برای این درخت پیر انجام نگیرد، حیات آن مورد تهدید خواهد بود. شریعتی منش گفت: این درخت برای مردم منطقه خضری – دشت بیاض و دیگر مناطق از اهمیت خاصی برخوردار است در بسیاری از ایام ویژه، مردم به این دره زیبا آمده از چشمه آب مشهور به چشمه اکبری و نیز سایه سار سرد این درخت بهره می گیرند، گاهی در داخل تنه خالی این درخت فرش و سفره می اندازند و از موقعیت جالب و زیبای آن استفاده می برند. ماندگاری و بقای این درخت نیز در باور و فرهنگ مردم مستند است. بنابراین اقدام جهت ثبت این اثر در فهرست میراث طبیعی ملی می تواند برنامه های مدیریتی و حفاظتی مناسبی را در پی داشته باشد.

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons