نوشته ها

توسعه پایدار با جلب و جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی

ارسال شده توسط :

توسعه پایدار با جلب و جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی

(( میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد ))

همایش فرصت های سرمایه گذاری در حوزه گردشگری توسط معاونت برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برگزار می گردد.

به گزارش روابط عمومی، امور فرهنگی و اجتماعی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد محمدرضا نصیری عنوان کرد: ایران، سر زمین فرصت ها و ظرفیت ها با چشم انداز جغرافیایی متفاوت و متمایز با نعمت های سرشار و عظیم خدادادی چون نگینی در سراسر گیتی می درخشد که نمود آن نقش آفرینی ها تأثیر گذاری های منطقه ای و بین المللی است که با داشته های غنی و ارزشمند فرهنگی، اقتصادی و گردشگری به همراه ثبات سیاسی تجلی و تبلور یافته است.

معاون برنامه ریزی و سرمایه گذاری این اداره کل افزود: استمرار بخشی به این روند و فرآیندها در جهت توسعه پایدار، مستلزم جلب و جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی است که در این راستا برگزاری همایش فرصت های سرمایه گذاری در حوزه سازمان رویدادی است که داشته ها و ویژگی های منحصر به فرد، مزیت های ویژه ظرفیت های عظیم سرمایه گذاری ایران را به جهانیان معرفی می نماید.

گفتنی است: زمان و مکان همایش از سوی معاونت برنامه ریزی و سرمایه گذاری سازمان اعلام خواهد شد.

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons