نوشته ها

تپه های سیلک

ارسال شده توسط :

تپه های سیلک
تپه های سیلک ( کاشان)

پس از پایان زمانی که به خاطر بارندگیهای زیاد به عصر باران معروف است و فروکش کردن آب دریاچه مرکزی و خشک شدن تدریجی آب و پدید آمدن زمین های حاصل خیز، انسان نیز در یک نقطه عطف تاریخی دشت را برای اقامت خود برگزید. پس از این دیگر از سرپناههای پیش ساخته و غارهای طبیعی خبری نبود و این مسئله آغاز گر عصر جدید در بلوغ تمدن بشری شد و انسان بایستی ساخت سرپناهی غیر طبیعی را امتحان می کرد. بر اساس یافته های محققین مردم سیلک از نخستین افرادی بودند که شهر نشینی را تجربه می کردند. سیلک یکی از کهن ترین مرکز استقرار شهر و فلات مرکزی است که مردمان آن بنیانگذار آبادانی کنونی منطقه کاشان بوده اند و آثار به دست آمده از آن خاطره ی هفت هزار ساله تپه باستانی را به یاد می آورد. این تپه ها در سه کیلومتری جنوب غربی شهر کاشان قرار دارند و درحال حاضر مشتمل بریک تپه شمالی  و یک تپه جنوبی می باشد که به فاصله ۲۰۰ متر از یکدیگر قرار گرفته اند. انسانهای ماقبل از تاریخ در گورستانهای جلوی این تپه آرامیده اند. اشیاه باقی مانده از این شهر متمدن تاریخی در موزه های ، لوورفرانسه ، ملی ایران و باغ فین کاشان در معرض نمایش می باشد.

 

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons