نوشته ها

ثبت ترانه محلی ( گلی گلی_ آهای گل ) به شماره ۱۰۸۱ در فهرست آثار ملی کشور

ارسال شده توسط :

ثبت ترانه محلی ( گلی گلی_ آهای گل ) به شماره ۱۰۸۱ در فهرست آثار ملی کشور

((میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهارمحال و بختیاری))

ترانه محلی ( گلی گلی_ آهای گل )   به شماره ۱۰۸۱ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید .

به گزارش دفتر امور فرهنگی و ارتباطات اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهارمحال و بختیاری:

مدیر کل اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان از ثبت میراث فرهنگی نا ملموس با عنوان ترانه های گلی گلی خبر داد و اظهار داشت: در اجرای ماده ۱ از قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب سال ۱۳۸۴ و ماده ۱۲ از قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی حفظ میراث فرهنگی نا ملموس مصوب سال ۱۳۸۴ و مواد ۲ و ۳ آئین نامهء اجرایی قانون مذکور مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۸۷ هیاًت محترم وزیران، و با رعایت مقررات آئین نامه اجرایی مذکور ترانه های گلی گلی به شماره ۱۰۸۱ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

بهمن عسگری سوادجانی با بیان اینکه ترانه های گلی گلی به عنوان یکی از رایج ترین گونه های ادبیات عامیانه جایگاه خاصی در فرهنگ بختیاری دارد افزود: هرگونه اقدام که موجب حفظ و احیاء این میراث گردد مورد تاکید است.

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons