نوشته ها

ثبت خانه قدس مفیدی (دورگی ) گرگان در فهرست آثار ملی کشور

ارسال شده توسط :

ثبت خانه قدس مفیدی (دورگی ) گرگان در فهرست آثار ملی کشور

((میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان))

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان خبر داد: خانه تاریخی قدس مفیدی ( دورگی ) گرگان در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسید.

به گزارش روابط عمومی و امور فرهنگی ، مهندس ابراهیم کریمی مدیر کل  میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان دراین خصوص گفت:  این بنا که در خیابان سرخواجه، سرخواجه ۱۵، محله باغ پلنگ ، کوچه حمام سردار  گرگان واقع شده است  مربوط به اواخر قاجار- اوایل پهلوی می باشد.

کریمی افزود: این بنا با ارتفاع حدود ۸ متر از سطح زمین در دو طبقه و در شمال حیاطی بزرگ اجرا شده است که تنها از جبهه ی غربی به گذر مرتبط است و در هر طبقه سه اتاق و دو مسیر راه پله یک طرفه بدین صورت که مابین اتاقها راه پله قرار دارد، بازشوهای چوبی بنا در هر دو طبقه از سمت جنوب و به سمت حیاط است و در سمت غرب (رو به گذر) یک پنجره در طبقه همکف و دو پنجره در طبقه  اول دارد.

ابراهیم کریمی ادامه داد: همچنین در طبقه دوم رو به حیاط، ایوان کوچک ستون داری در مرکز نما قرار گرفته است و بام به صورت شیبدار و سفال پوش است.

همچنین اصلی ترین مصالح به کار رفته در بنا آجر، خشت و چوب می باشد و اندود ها نیز از گچ، کاهگل و سیمان است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان در پایان گفت: این میراث غیر منقول فرهنگی تاریخی که به عنوان خانه قدس مفیدی (دورگی ) در تاریخ ۲۲/۰۳/۱۳۹۵به شماره ۳۱۵۱۸ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons