نوشته ها

ثبت درخت کهنسال نارون چهارمحال و بختیاری در فهرست میراث طبیعی و ملی کشور

ارسال شده توسط :

ثبت درخت کهنسال نارون چهارمحال و بختیاری در فهرست میراث طبیعی و ملی کشور

((میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهارمحال و بختیاری))

درخت کهنسال نارون سیاسرد بروجن در استان چهارمحال و بختیاری در فهرست میراث طبیعی و ملی کشور به ثبت رسید.

به گزارش دفتر امور فرهنگی و ارتباطات اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهارمحال و بختیاری:

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان از ثبت درخت کهنسال نارون واقع در کانون گردشگری سیاسرد شهرستان بروجن در فهرست میراث طبیعی و ملی کشور خبر داد و اظهار داشت: به استناد تبصره ماده ۲ قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور مصوب دی ماه ۱۳۸۲ و آیین نامه اجرایی آن مصوب چهارم مرداد ۱۳۸۴ به شماره۳۲۹۱۵، هیات محترم وزیران، میراث طبیعی ارزشمند درخت کهنسال نارون سیاسرد به شماره ۲۴۲ در فهرست میراث طبیعی و ملی کشور به ثبت رسید.

بهمن عسگری سوادجانی با بیان اینکه این اثر از تاریخ ثبت ضمن رعایت حقوق مالکانه، تحت نظارت، مراقبت و حمایت این سازمان خواهد بود افزود: ثبت این اثر ارزشمند طبیعی از یک سوء موجب حفاظت و مراقبت از آن و از سوی دیگر در جذب گردشگر و توجه به این مکان موثر خواهد بود.

عسگری سوادجانی در ادامه گفت حفظ و احیاء زیست بوم های طبیعی به عنوان یکی از وظایف سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور ارزش های ثبت، حفظ و احیای آثار را چند برابر مهم می نماید.

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons