نوشته ها

ثبت محوطه تاریخی مربوط به دوره اشکانی در شهرستان زیرکوه در فهرست آثار ملی

ارسال شده توسط :

ثبت محوطه تاریخی مربوط به دوره اشکانی  در شهرستان زیرکوه در فهرست آثار ملی

(( میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان جنوبی ))

این تپه در شمال شهرستان زیرکوه واقع شده و آثار دوره اشکانی در آن بدست آمده است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان جنوبی، سید احمد بر آبادی مسئول حوزه پژوهش و مطالعات اداره کل گفت :تپه در دشتی نسبتا وسیع در شمال شهرستان زیرکوه قرار داشته و  نسبتا مدور با چند برآمدگی با ارتفاع تقریبی سه متر از سطح زمین های اطراف است. این تپه در راستای شمالی – جنوبی در بین زمین هایی که قبلا در آن کشت دیم انجام می شده، قرار دارد که همین امر موجب شده بخشی از تپه آسیب ببیند.

وی افزود: براساس دوره بندی ارائه شده  ، سفال های این محوطه عصر مفرغ تا دوران تاریخی(پارتی) را در بر می گیرد.

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons