نوشته ها

جاذبه های توریستی

ارسال شده توسط :

جاذبه های توریستی

(( جاذبه های توریستی ))

در برخی از نظریه ها اینگونه بحث می شود که به جاذبه های توریستی باید به عنوان یک ساختار سیستمی نگریست. ساختاری که خود زیر مجموعه سیستم بزرگتری به نام توریسم است.

توریست ها نیز نه فقط به عنوان مصرف کنندگان یا کاربران این سیستم، بلکه جزئی از این سیستم محسوب می شوند. اگر توریست ها از یک بنای تاریخی دیدن نکنند به آن مکان نمی توان لقب جاذبه توریستی اطلاق نمود. از همین روست که توریست ها یکی از اجزای اصلی چنین سیستمی به شمار می آیند. وجود جاذبه های توریستی باعث می شود توریست ها بیشتر خرج کنند. عبارتی که به صورت عام برای تعریف « جاذبه توریستی » پذیرفته شده باشد وجود ندارد، اما در زیر سه تعریف از آن آورده شده است:

۱. یک مکان گردشی است که با هدف اصلی سرگرمی، گشت و گذار و یا آموزش برپا شده است و به صورت دائمی در دسترس عموم مردم قرار دارد. این مکان اساساً یک فروشگاه خرده فروشی یا مکانی برای تمرینات ورزشی و نمایشی نیست. این مکان اساساً یک فروشگاه خرده فروشی یا مکانی برای تمرینات ورزشی نیست. این مکان لزوماً باید بدون نیاز به ثبت نام در دوره های مشخصی از سال در دسترس عموم باشد و باید قادر به جذب توریست ها، بازدید کنندگان روزانه و ساکنان محلی باشد.

۲. یک منبع دائمی مشخص که با هدف لذت، تفریح، سرگرمی، و یا تحصیلات و برای بازدید عموم مردم کنترل و مدیریت می شود.

۳. یک ویژگی در یک مکان، یک صحنه، یک مرکز ( که برای انجام امور خاص برپا شده است ) و یا یک فعالیت است. چیزی با این ویژگی ها می بایست موارد زیر را بر آورده سازد:

·  امکان گرفتن یا نگرفتن مبلغ ورودی وجود دارد.

·  باید به گونه ای ایجاد شده باشد که پتانسیل های فوق را به واقعیت تبدیل کند.

·  به عنوان یک جاذبه باید به گونه ای مدیریت شود که رضایت مشتریان را فراهم آورد.

·  باید بازدید کنندگان را از مکان های دور و نزدیک اعم از توریست ها یا ساکنان محلی جذب خود نماید.

·  باید موجبات سرگرمی و خوشی مشتریان را فراهم آورد و راه هایی برای گذراندن لذت بخش اوقات آنها پیشنهاد کند.

·  باید سطح مناسبی از تسهیلات و خدمات را برای برآورده ساختن تقاضاها، نیازها، و علاقه های بازدیدکنندگان فراهم آورد.

 

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons