نوشته ها

جاذبه های طبیعی

ارسال شده توسط :

جاذبه های طبیعی

(( جاذبه های طبیعی ))

جاذبه های طبیعی شامل موارد زیر می باشد:

۱. مناظر خشکی

۲. مناظر دریایی

۳. مناطق حفاظت شده طبیعی یا پارک های بازی

۴. جنگل ها و پارک های ملی یا منطقه ای

۵. مناطق با آب و هوای ویژه

۶. مناطق با زندگی گیاهی ویژه

۷. حیات وحش

مناطق با ویژگی های زمین شناسی

 

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons