نوشته ها

جلسه شورای راهبردی شهر تاریخی ماسوله

ارسال شده توسط :

جلسه شورای راهبردی شهر تاریخی ماسوله

((میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گیلان))

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان، جلسه شورای راهبردی ماسوله در پایگاه میراث فرهنگی این شهرک تاریخی برگزار شد.

در این جلسه موضوعات متعددی از جمله ساخت و ساز در زون میانی اسد محله ماسوله و معضل ترافیکی برای گردشگران این شهرک مطرح گردید.

بررسی روند مطالعاتی پرونده ملینا مرکوری ماسوله نیز از بخش های دیگر این جلسه بود.

در ادامه، شورای فنی استان گیلان متعاقب جلسه شورای راهبردی در شهرک ماسوله برگزار شد و رضا علیزاده مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گیلان، مصطفی پورعلی مدیر پایگاه منظر تاریخی ماسوله و کارشناسان ارشد کشوری در حوزه میراث فرهنگی از جمله محمدحسن محب علی، حسین رایتی ، مهدی رهبر و آرش خدا بخش در جلسه حضور یافتند.

بحث و بررسی در خصوص مسایل مربوط به بافت بازار رشت و طرح احداث بنا در مجاور اداره کل ثبت استان از مسایل مطرح شده در این نشست بود.

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons