نوشته ها

جلسه هماهنگي عاملين تطبيق استاندارد كيفيت خدمات تاسيسات گردشگري خراسان رضوي

ارسال شده توسط :

جلسه هماهنگي عاملين تطبيق استاندارد كيفيت خدمات تاسيسات گردشگري خراسان رضوي

((ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي))

 جلسه هماهنگي و هم انديشي عاملين تطبيق استاندارد كيفيت خدمات تاسيسات گردشگري استان خراسان رضوي با حضور محمد ايزديار معاون اداره كل نظارت و ارزيابي معاونت گردشگري كشور، معاون گردشگري اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي ، رئيس اتحاديه هتل داران استان و مديران عامل شركت هاي عامل تطبيق و ارزيابان در مشهد برگزار شد. به گزارش روابط عمومي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي، محمد ايزديار در اين جلسه با تاكيد بر اينكه نظارت و تطبيق استاندار و تاسيسات گردشگري يكي از وظايف ذاتي امعاونت گردشگري است هدف از برگزاري جلسه را بررسي وضعيت  و روند عمليات اجرايي ارزيابي واحدهاي اقامتي و پذيرايي در استان خراسان رضوي اعلام كرد. وي با اشاره به اينكه وضعيت ارائه خدمات گردشگري در استان خراسان رضوي خصوصا شهر مقدس مشهدروند رو به رشدي داشته است ابراز اميدواري كرد با اجراي دقيق  طرح تطبيق استاندارد بتوانيم شاهد رضايتمندي هرچه بيشتر زائران بارگاه منور رضوي باشيم. وي با اشاره به توجه ويژه اداره كل نظارت و ارزيابي معاونت گردشگري به بروز رساني ضوابط و مقررات حوزه گردشگري اظهار داشت: در اين راستا از نظرات مديران استاني، روساي تشكل ها و جوامع هتلي، صاحب نظارن و كاركنان گردشگري استفاده شده است.

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons