نوشته ها

جلسه هیات راهبردی پایگاه میراث جهانی باغ تاریخی فین تشکیل شد

ارسال شده توسط :

جلسه هیات راهبردی پایگاه میراث جهانی باغ تاریخی فین تشکیل شد

(( میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان کاشان ))

رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان کاشان از تشکیل اولین جلسه هیات راهبردی پایگاه میراث جهانی باغ تاریخی  به منظور بررسی های تخصصی و کارشناسی فضای سبز باغ فین خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان کاشان، محسن جاوری با تاکید بر اینکه طراحی و مطالعه پروژه های فضای سبز باغ فین از جنبه های گوناگون اعم از محیط، خاک، آفات، معظلات، تداخل ها توسط موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور انجام می شود  اظهار داشت: جلسات شورای راهبردی باغ فین برای پیشگیری از اقدامات غیر تخصصی، تشکیل می شود.

جاوری تاکید کرد: این هیات متشکل از معاون محترم سازمان میراث فرهنگی، مدیریت امور پایگاه ها، مدیر کل استان و مدیریت شهرستان، مدیر باغ فین و تعدادی کارشناسان با سابقه در رشته ها و گرایشات تخصصی و در صورت نیاز به سایر کارشناسان از دیگر رشته های ذی ربط، هر یک به تناسب موضوع موردنظر به جلسه دعوت خواهند شد تا از تجارب و تخصص کارشناسان به نحواحسن استفاده شود.

وی با تاکید بر ضرورت و اهمیت تشکیل جلسات هیات راهبردی گفت: تشکیل جلسات هیات راهبردی در راستای محافظت اصولی با رعایت استانداردهای مطرح جهانی در عرصه حفاظت فنی و روش های تخصصی مرمت و احیا فضای سبز باغ فین بسیار اهمیت دارد. لذا با بررسی تخصصی هر پروژه  پیش از اجرای آن، نواقص فنی – تخصصی احتمالی را در طرح یافته، بررسی و با اتخاذ راهکارهای مناسب از اجرای روش های نامناسب حفاظتی و مرمتی در بناهای تاریخی پیشگیری می شود.

وی ادامه داد: با توجه به اهمیت باغ فین به عنوان یک اثر جهانی و ارزش های فرهنگی و طراحی مناسب فضای سبز باغ فین این جلسه با حضور مشاور طرح که موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور است پس از تبادل نظر و ارائه مطالب کارشناسی مقرر شد موسسه به تحقیقات و مطالعه خود در زمینه فضای سبز ادامه دهد و در هر مرحله ما را از روند تحقیقات مطلع سازد.

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons