نوشته ها

جلسه واگذاری طرحهای گردشگری و سرمایه گذاری به شرکت مهندسین مشاور بافت شهر

ارسال شده توسط :

جلسه واگذاری طرحهای گردشگری و سرمایه گذاری به شرکت مهندسین مشاور بافت شهر

(( اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان ))

با حضور معاون عمرانی استانداری کردستان ، شهردار سنندج ، معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان و اعضای کارگروه سرمایه گذاری و گردشگری و مدیر عامل شرکت بافت شهر و شرکت فرانسوی با مدیریت لمسه چی جلسه واگذاری طرحهای گردشگری و سرمایه گذاری به شرکت بافت شهر در دفتر معاونت عمرانی استانداری کردستان برگزار گردید.

در این جلسه معاون عمرانی استانداری کردستان گفت: با توجه به شناختی که از شرکت مشاورین بافت شهر داریم، این شرکت را برای همکاری و عملیاتی نمودن طرحهای گردشگری و سرمایه گذاری به استان کردستان دعوت نموده ایم تا با استانداری کردستان همکاری داشته باشند.

امیر قادری افزود: کردستان به دلیل داشتن پتانسیل های گردشگری و سرمایه گذاری باید توجه ویژه ای به توسعه زیرساخت های گردشگری در سطح استان گردد.

وی در ادامه تصریح کرد: یکی از زیر ساخت های توسعه گردشگری ، توسعه جاده های استان است که در حال حاضر اصلاح جاده مریوان _سنندج با ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال انجام است .

وی به مناطق تجاری بانه و مریوان نیز اشاره کرد و گفت: منطقه تجاری بانه و مریوان به لحاظ مرزی بودن می تواند در توسعه گردشگری و سرمایه گذاری موثر واقع شود .

وی در خصوص آبیدر، قشلاق گریزه، زریوار مریوان گفت: طرحهای گردشگری زریوار مریوان، آبیدر و قشلاق گریزه از مهمترین طرحهای گردشگری و سرمایه گذاری استان کردستان است که باید مطالعات جامع و هدفمندی با بخش خصوصی انجام گیرد که ما این طرحها را به شرکت مهندسین مشاور بافت شهر واگذار نموده ایم تا بتوانند این طرحها را بدون آسیب رسانی به محیط زیست و منابع طبیعی در سطح استان اجرایی نمایند.

وی بیان داشت: تله کابین آبیدر سنندج هم به یک شرکت فرانسوی با مدیریت آقای لمسه چی واگذار شده، چرا که تله کابین آبیدر سنندج یکی از مطالبات مردم شهر سنندج است .

قادری در ادامه خاطرنشان کرد: هدف ما توسعه طرحهای گردشگری و سرمایه گذاری در جهت جذب گردشگر در سطح استان کردستان است.

در ادامه معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان گفت: مطالعاتی که در اداره کل میراث فرهنگی استان کردستان انجام شده از حیث مطالعاتی تعداد ۳۵ مورد مطالعات کاربری در مناطق مختلف برای طرحها ی گردشگری و سرمایه گذاری انجام شده است که این مطالعات با رعایت موارد زیست محیطی انجام گرفته و در اختیار شرکت مشاورین بافت شهر قرار خواهد گرفت.

در ادامه این جلسه مقرر گردید مطالعات طرحهای گردشگری زریوار مریوان، آبیدر سنندج، و محور قشلاق _گریزه سنندج که با ملاحظات زیست محیطی و گردشگری توسط شهرداری مریوان ، شهرداری سنندج، میراث فرهنگی ، منابع طبیعی و محیط زیست انجام شده در اختیار استانداری کردستان و شرکت مهندسین مشاور شرکت بافت شهر قرار گیرد.

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons