نوشته ها

حضور تشکل های فعال مردم نهاد در جشنواره ملی فرهنگ اقوام ایران زمین گلستان

ارسال شده توسط :

حضور تشکل های فعال مردم نهاد در جشنواره ملی فرهنگ اقوام ایران زمین گلستان

((میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان))

در راستای برنامه ریزی جهت برپایی جشنواره فرهنگ اقوام ایران زمین در گلستان، تشکل های مردم نهاد در حوزه های میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری در این جشنواره حضور فعال خواهند داشت.

به گزارش روابط عمومی و امورفرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان، با توجه به رویکرد این اداره کل مبنی بر همکاری و تعامل با تشکل های مردم نهاد و بهره مندی از توان و ظرفیت آنها نشست نقش و حضور تشکل ها در جشنواره فرهنگ اقوام ایران زمین برگزار شد.

گفتنی است در این نشست نمایندگان تشکل ها به بیان ایده ها و نظرات خود و زمینه های همکاری های مشترک در جشنواره فرهنگ اقوام پرداختند.

در پایان جلسه مقرر شد نظرات و پیشنهادات مطرح شده در برگزاری جشنواره مدنظر قرار گرفته و از ظرفیت تشکل ها حداکثر استفاده به عمل آید.

لازم به ذکر است، جشنواره فرهنگ اقوام ایران زمین ، شهریور ماه سال جاری در گرگان برگزار خواهد شد.

 

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons