نوشته ها

حضور گروه خبرنگاران اعزامی از تهران در بیابان لوت

ارسال شده توسط :

حضور گروه خبرنگاران اعزامی از تهران در بیابان لوت

((میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان جنوبی))

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی: ششم خرداد ماه، بیابان لوت میزبان خبرنگاران اعزامی از تهران در حوزه گردشگری بود. این خبرنگاران که ۱۲ نفر بودند با هدف تهیه گزارش از جاذبه های استان خراسان جنوبی، از بیابان لوت بازدید کردند. زهرا رضایی ملکوتی سرپرست پایگاه بیابان لوت در این خصوص بیان داشت: تپه های ماسه ای (ریگ یلان) بسیار مورد توجه این گروه اعزامی قرار گرفت و در این بازدید در کنار عکاسی از سایر جاذبه ها ، شگفتی های بیابان را نیز به تصویر کشیدند.

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons