نوشته ها

حفظ حریم تخت جمشید در ساخت و سازهای دانشگاه آزاد الزامی است

ارسال شده توسط :

حفظ حریم تخت جمشید در ساخت و سازهای دانشگاه آزاد الزامی است

((اداره میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری مرودشت))

رییس اداره میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری شهرستان مرودشت با بیان این مطلب گفت : ساختمان مسجد دانشگاه آزاد اسلامی در حریم درجه 2 مجموعه جهانی تخت جمشید قرارگرفته که بر اساس ضوابط و قوانین بین المللی حریم ، به دلیل عدم رعایت ارتفاع مجاز در سا خت گنبد و مناره ی مسجد  نظر کارشناسان میراث فرهنگی مبنی بر حذف کامل گنبد و مناره می باشد. سعید صفرزاده افزود براساس ضوابط حریم درجه 2 طرح های توسعه در بعد محلی ، منطقه ای و ملی در مرحله امکان سنجی ، مکان یابی ، مطالعه و اجرا نیازمند کسب مجوز و نظارت سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری است و در محدوده حریم درجه 2 ساخت و ساز تنها در محدوده طرح های هادی روستایی و همچنین احداث ساختمان های با کاربری خدمات عمومی که ضرورت ساخت آنها مورد تأیید سازمان میراث فرهنگی می باشد ،حداکثر در دو طبقه و با ارتفاع تمام شده 5/8 متر از سطح زمین مجاز اعلام گردیده که در ساخت مسجد دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت متاسفانه علی رغم اینکه از زمان شروع عملیات اجرایی و حتی پیش از آن آگاهی و هشدارهای لازم در خصوص لزوم عدم تجاوز به حریم مصوب اثر جهانی تخت جمشید و رعایت این موضوع از طریق فرماندهی یگان حفاظت و مسئولین مربوطه به مدیران و مسئولان دانشگاه آزاد داده شده است ارتفاع مناره ها  و گنبد از حد قانونی تجاوز نموده است .

وی در خصوص پیشنهاد ارایه شده از سوی مسوولان دانشگاه مبنی بر کاهش ارتفاع مناره و گنبد گفت: این اقدام از چند جنبه عملی نیست ابتدا اینکه با توجه به نقشه ارائه  شده ارتفاع گنبد این مسجد در حال ساخت 15 متر و ارتفاع مناره آن 24 متر است و این درحالی است که سقف مسجد نیز درحال حاضر 20 سانتی متر بیشتر از حد مجاز(5/8متر ) است ، بنابراین ضوابط بین المللی حریم ،اجازه ساخت و ساز با این ارتفاع را نمی دهد و از آنجا که مجموعه جهانی تخت جمشید به دلیل قرار داشتن در فهرست یونسکو ملزم به تبعیت از قوانین بین المللی می باشد همه کارشناسان امر اتفاق نظر بر حذف کامل گنبد و مناره مسجد دارند. وی افزود: از سویی با این اقدام به دلیل عدم تناسب مناره و گنبد از نظر معماری اسلامی درنهایت منجر به شکل گیری بنایی بی هویت می شود که قطعاً مسئولان فهیم دانشگاه که خود نهادی مهم در حوزه فرهنگ ، تاریخ و تمدن است نیز به دنبال چنین موضوعی نیستند. سعید صفرزاده گفت : در معماری مساجد موارد مشا بهی در استان فارس وجود دارد که بدون گنبد و مناره با کاربری مسجد ساخته شده و در مساجد تاریخی از اوایل دوره اسلامی تا سده اخیر مانند مسجد نو ، مسجد جامع عتیق ، مسجد بغدادی ، مسجد نصیر الملک ، مسجد مشیر ، مسجد جامع فسا ، مسجد جامع جهرم و.. نیز به جای گنبد  و مناره از ایوان و شبستان استفاده می شده است ، لذا حذف گنبد و مناره علاوه براینکه خدشه ای به معماری بنا وارد نمی آورد       می تواند متضمن حفظ حریم مجموعه جهانی تخت جمشید شود وی در پایان به طرح شکایت اداره میراث فرهنگی  ، صنایع دستی و گردشگری شهرستان مرودشت از دانشگاه آزاد اسلامی  به شعبه سوم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان اشاره کرد و گفت : این پرونده در دست بررسی می باشد.

محمد کاظم بهادری پور

روابط عمومی

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons