نوشته ها

دبیر شورای هماهنگی پایگاه های میراث فرهنگی خراسان رضوی معرفی شد

ارسال شده توسط :

دبیر شورای هماهنگی پایگاه های میراث فرهنگی خراسان رضوی معرفی شد

((میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی))

در حکمی از سوی حسین زارع صفت مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی، دبیر شورای هماهنگی پایگاه های میراث فرهنگی استان معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی، بر اساس این حکم، ابوالفضل مکرمی فر به عنوان دبیر شورای هماهنگی پایگاه های میراث فرهنگی خراسان رضوی معرفی و در همین رابطه به زودی اولین جلسه شورای هماهنگی پایگاه های استان تشکیل می شود.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی در جلسه هم اندیشی با مدیران پایگاه های توس ، ثامن ، رباط شرف ، شادیاخ وبندیان درگز با معرفی ابوالفضل مکرمی فر به عنوان دبیر شورای هماهنگی پایگاه های میراث فرهنگی استان، یکی از اهداف تشکیل این شورا استفاده از ظرفیت این پایگاه ها در سطح بین المللی و مجامع دانشگاهی و برقراری ارتباطات پژوهشی عنوان کرد.

وی افزود: مدیران پایگاه ها وظیفه دلبستگی بین میراث و حیات اجتماعی را برعهده دارند و باید زمینه توسعه گردشگری در محیط میراث را فراهم آورند.

وی در ادامه اظهار داشت : تلاش جهت کاربردی نمودن مباحث پایگاه ها در کارگروه میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان از دیگر اهداف تشکیل شورای هماهنگی پایگاه های استان است .

همچنین محمد رکنی معاون میراث فرهنگی اداره کل نیز در این جلسه با اشاره به تاکید بر لزوم ثبت جهانی پایگاه ها تصریح کرد: استان خراسان رضوی دارای پایگاه های غنی در حوزه میراث فرهنگی است که بسیاری از ظرفیت های پایگاه بالقوه مانده است که این امر می طلبد از این پس برای پایگاه ها افق جهانی ترسیم کنیم.

در ادامه جلسه نیز مدیران پایگاه های توس ، ثامن ، رباط شرف ، شادیاخ و بندیان گزارشی از وضعیت پایگاه ها ارائه کردند.

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons