نوشته ها

در بافت تاریخی شهر قزوین سکه های ضرب قزوین کشف شد

ارسال شده توسط :

در بافت تاریخی شهر قزوین سکه های ضرب قزوین کشف شد

((میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین))

با بررسی میان رشته‌ای بخشی از بافت تاریخی قزوین در محوطه مقابل ملک علاف راسته بازار، آثاری مربوط به دوران قاجار تا پهلوی کشف شد.

آرش ضیاء آبادی معاون میراث فرهنگی استان قزوین با اعلام این خبر گفت: میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین به منظور شناخت هر چه بیشتر اجزا و ارکان بافت تاریخی شهر با هدف فراهم نمودن مقدمات اجرای پروژه عمرانی متناسب با فضای بافت تاریخی و الگوی سنتی ساخت و توسعه شهری، تحت حمایت و نظارت پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی اقدام به انجام مطالعات و پژوهش‌های میان رشته‌ای در محوطه مقابل علاف راسته بازار واقع در بخشی از بافت تاریخی قزوین نموده که نتیجه این بررسی‌ها به دستیابی آثاری مربوط به دوران قاجار و پهلوی منجر شد.

وی در خصوص روند اجرای این فصل از کاوش‌ها اظهار داشت: فعالیت های پژوهشی تیم باستان شناسی میراث فرهنگی به منظور بررسی و شناخت بافت تاریخی قزوین در دوره قاجار، صفویه و پیش از صفوی با اخذ مجوز کاوش از پژوهشگاه مربوطه، از اواخر خرداد ماه سال جاری در محدوده ای از محوطه بافت تاریخی قزوین (ملک مقابل علاف راسته بازار) آغاز و پس از کاوش ۴ ترانشه و یک گمانه در اواخر تیر ماه سال جاری با کشف آثاری از دوره قاجار و پهلوی به پایان رسید.

ضیاء آبادی با اشاره به یافته ها و آثار تاریخی به دست آمده در این کاوش عنوان کرد: یافته های معماری این دوره از کاوش‌ها شامل کف سنگفرش از نوع قلوه سنگهای رودخانه ای که شیب آن از قسمت جنوب به شمال افزایش یافته و دیواری آجری با کفی از نوع آجرهای ۶ ضلعی مربوط به دوره پهلوی بوده و در خصوص سایر آثار مکشوفه متعلق به این دوره نیز می توان به تنپوشه های دفع فاضلاب با دو مسیر جداگانه که به یک چاه ارتباط دارند اشاره کرد.

معاون میراث فرهنگی در ادامه افزود: آثار کشف شده مربوط به دوره قاجار در این محدوده از بافت تاریخی قزوین نیز شامل یک مهر استامپی و سکه های برنجی و مسی است که دو نمونه از آنها دارای ضرب قزوین بوده و برای نخستین بار در کاوش‌های باستان شناسی شهر قزوین چنین نمونه هایی مشاهده شده است. علاوه بر سکه های مذکور در پایین ترین عمق محوطه تنپوشه هایی بصورت عمودی در بستر خشک رودخانه ای نیز بدست آمده که کاربری آنها به منظور استخراج آبهای زیرزمینی بوده و از لحاظ مطالعاتی، برای بررسی نحوه انتقال آب به سایر نقاط شهر موضوع مهمی به شمار می رود. همچنین با توجه به کانتکس های شناسایی شده در ترانشه های حفاری شده، نهشته رسوبی که در سایر کاوش های باستان شناسی بافت تاریخی شهر با عنوان خاک بکر معرفی شده بود در همان عمق نیز مشخص و شناسایی گردید.

مهندس ضیاءآبادی در پایان تصریح کرد: آثار یافت شده در این ملک نشان دهنده پیشینه تاریخی غنی این منطقه بوده و برای اجرای طرح و برنامه های توسعه شهری در این محدوده از بافت تاریخی قزوین باید دقت و توجه بیشتر از سوی مدیران شهری صورت پذیرد که امیدواریم طی برنامه ریزی جامع و منسجم برای شناخت دقیق ویژگیهای این بافت و همراهی دستگاههای اجرایی ذیربط بتوانیم الگوهای سنتی ساخت و توسعه شهری متناسب با شرایط و فضای محیطی بافت تاریخی را به مرحله اجرا درآوریم .

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons