نوشته ها

دشت شقایق کالپوش

ارسال شده توسط :

دشت شقایق کالپوش

دشت شقایق کالپوش (استان سمنان)

رويش ميليونها گل شقايق در دشت کالپوش شاهرود مشتاقان بسياري را براي ديدن از اين آثار زيباي آفرينش و جهان هستي دعوت مي‌کند. همه ساله از اواسط ارديبهشت ماه تا اوايل خرداد ميليونها گل شقايق دشت کالپوش شاهرود را با نقوش رنگها به صورت سرخ آتشين درمي‌آورد. آنچنان که گويي خالق هستي چادري سرخ بر دشتهاي سبز گسترده تا براي دقايقي آدمي را به جهت درک قدرت لايزال خود به تامل وا دارد . اين دشت حدفاصل ميان شهرستان شاهرود و گنبد کاووس است که دوستداران طبيعت را همه ساله به ديدن خود در طبيعت بسيار زيباي منطقه دعوت مي‌کند و جلوه اي از بهشت را پديد مي‌آورد.مسير آن به گونه اي است که پس از طي 60 کيلومتر از مسير شاهرود – مشهد با رسيدن به شهر ميامي به سمت شمال تغيير مسير داده و در نهايت به منطقه کالپوش منتهي مي شود. رويش شقايق‌ها در دشت‌هاي حاصلخيزي اين منطقه همه ساله هزاران بازديدکننده و تورهاي طبيعت گردي از مناطق مختلف کشور به ويژه تهران را به سوي خود جلب مي کند . قرار گرفتن 3 مورد از 25 منطقه نمونه گردشگري استان سمنان در محدوده کالپوش (دشت شقايق‌ها, آفتابگردانها , جنگل دشت شاد و جنگل و آبشار نام نيک ) خود حاکي از اهميت گردشگري منطقه کالپوش و استعدادهاي بلقوه و خدادادي اين خطه زرخيز از سرزمين هزار نقشمان بشمار مي‌رود . آنچه اين دشت را از نمونه‌هاي مشابه متمايز ساخته و از ويژگي‌هاي بارز آن محسوب مي شود . وجود آبشارها چشمه‌ها و گونه‌هاي درختان جنگلي دراين محدوده و نيز مناطق زيباي قشقلته , ابشار زو (نام نيک)، آبشار حسين آباد در پيرامون آن است .

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons