نوشته ها

دفاتر خدمات مسافرتي بايد براي ورود گردشگران برنامه‌ريزي و همت كنند

ارسال شده توسط :

دفاتر خدمات مسافرتي بايد براي ورود گردشگران برنامه‌ريزي و همت كنند

((در ديدار مديران دفاتر و شرکت‌هاي خدمات مسافرتي با مدير کل ميراث فرهنگي))

در ديدار مديران دفاتر و شرکت‌هاي خدمات مسافرتي با مدير کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان قزوين موانع و مشكلات اين حوزه بررسي شد.

در اين نشست که به منظور بررسي مشکلات و مسائل مرتبط به دفاتر و شرکت هاي خدمات مسافرتي و ارائه راهکارهايي جهت برطرف نمودن آنها برگزار شد، محمد علي حضرتي ها مدير کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان قزوين با اشاره به روند تغيير در حوزه گردشگري گفت: مي‌دانيم كه ذات جهان بر دگرگوني استوار است و در 50 سال اخير قطار  تغيير و تحول در دنيا با شتابي روز افزون در حال پيشروي بوده و مادامي که قادر نباشيم خود را با تحولات علمي جهان همگام كنيم محکوم به توقف و توسعه نيافتگي خواهيم بود.

 با ارزيابي جامعه شناسان طي 2000 سال از تاريخ بشر، مجموعه تحولات 1900 سال اول برابر با تحولي است که در 100 سال پاياني اتفاق افتاده و در ارزيابي تحولات 100 سال پاياني، نيز سرعت دگرگوني در 90 سال اول با 10 سال پاياني برابري مي‌کند. دنيا با سرعت بي وقفه‌اي در حال تغيير است و ما ناگزير از بازنگري دائمي در روش‌ها و روزآمد كردن شيوه‌ةاي معرفي منابع، برنامه‌ريزي و مديريت گردشگري هستيم.

مدير کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان قزوين نقش دفاتر خدمات مسافرتي در ورود مسافران به کشور را مهم خواند و اظهار داشت : ايران جزء ده کشور اول دنيا در برخورداري از جاذبه‌هاي گردشگري به شمارمي‌آيد كه متاسفانه در ميان كشورهاي برخوردار جهان، داراي تراز منفي در جذب توريست است و تعداد گردشگران ورودي به ايران و سهم ما از بازار جهاني گردشگري از برخي كشورهاي قبيله‌اي آفريقايي نيز در رده پايين‌تري قرار دارد. به همين جهت نقش دفاتر خدمات مسافرتي به عنوان حلقه ميانجي ورود گردشگر به کشور و معرفي توانمندي‌هاي گردشگري ايران به دنيا، جايگاه ويژه‌اي دارد و مديران دفاتر بايد با تدوين نقشه راه، برنامه‌ريزي دقيق مديريتي و به کارگيري روش‌هاي نوين جذب گردشگر، همپاي جهان نو شونده دائما در حال دگرگوني و دريافت‌هاي تازه باشند و فاصله خود را با استاندارهاي گردشگري و خدماتي دنيا كاهش دهند.

حضرتي شرکت‌هاي خدمات مسافرتي را نهادهاي اقتصادي که مي‌توانند همزمان به فعاليت‌هاي فرهنگي بپردازند دانست و تصريح کرد: اقتصاد در دنيا روند بي‌رحمانه‌اي دارد و چه بسيار کشورهايي که به دليل تساهل در اين امر از گردونه اقتصادي خارج شده و توانايي ادامه را نداشته‌اند، به همين خاطر تاسيسات گردشگري براي موفقيت بايد جلوتر از زمان خود حرکت كرده و خود را با تحولات اقتصادي جهان همگام نمايند.

وي ارتباط و تعامل موثر با رسانه‌ها را امري ضروري خواند و يادآور شد: شناخت ظرفيت تاثيرگذار رسانه‌ها و راه‌هاي تعامل با آنها مي‌تواند راهگشاي بسياري از موانع و مشکلات موجود در زمينه توسعه گردشگري استان و معرفي آن به گردشگران باشد و تاسيسات گردشگري بايد از اين توانمندي‌ها در جهت ارائه خدمات خود بهره‌مند گردند.

مدير کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان قزوين در پايان با اشاره به اينکه دفاتر خدمات مسافرتي و گردشگري در استان به اندازه يک کارخانه بزرگ صنعتي نيروي فني دارند و رکود يا ورشکستکي هر کدام از اين دفاتر منجر به بيکاري مجموعه اي از نيروهاي متخصص مي‌شود گفت: مجموعه دفاتر و شرکت‌هاي خدمات مسافرتي استان بايد به صورت يک مجموعه به هم پيوسته و همسو با تدوين نقشه راه و برنامه ريزي دقيق و برگزاري جلسات متعدد از رکود و بحران به وجود آمده خارج شود و در اين امر ميراث فرهنگي،‌ صنايع دستي وگردشگري استان نيز آمادگي خود را جهت حمايت و همکاري همه جانبه با اين مجموعه اعلام مي‌دارد.

در ادامه اين نشست مديران دفاتر و شرکت هاي مسافرتي استان قزوين به بحث و تبادل نظر در خصوص مسائل و مشکلات موجود دراين حوزه پرداختند.

روابط عمومي اداره كل ميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري استان قزوين

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons