نوشته ها

ديوار گرگان

ارسال شده توسط :

ديوار گرگان

ديوار گرگان

يكي از بارزترين آثار معماري دشت گرگان وجود آثار ديواري از آجر و خشت است كه به مسافت 155 كيلومتر عرض دشت گرگان را از پيش كمر در شرق تا خواجه نفس در كنار درياي خزر در غرب جدا مي كند. نام هاي متعددي بر اين محل اطلاق شده است از جمله: سد انوشيروان ، سد اسكندر ، سد فيروز ، قزل آلان (مارسرخ) يا قزل آلانگ . اين ديوار براساس شواهد بدست امده حاصل از كاوش باستان شناسي دهه 1350 در زمان اشكانيان و به دستور مهرداد دوم براي جلوگيري از هجوم اقوام مهاجم هپتال يا هياطله شمال احداث ودر دوران ساساني نيز تعمير ومرمت شده و عرض آن تقريبا 10 متر است. قلعه هاي ساخته شده در مسير به فواصل 10 تا 50 كيلومتر قرار گرفته است. قلعه ها به صورت مربع يا مستطيل بوده و به ابعاد مختلف از 120×120 متر تا 200×200 متر هستند وتعداد احتمالي آن ها به 40 قلعه مي رسد. خندقي در شمال ديوار به عرض 30 متر و عمق 3 متر است. كوره هاي آجرپزي در مسير ديوار براي تامين مصالح ديوار ايجاد شده است.

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons