نوشته ها

دیدار رییس کمیته حقوق بشر در مجلس شواری اسلامی با مدیرکل میراث فرهنگی خراسان شمالی

ارسال شده توسط :

دیدار رییس کمیته حقوق بشر در مجلس شواری اسلامی با مدیرکل میراث فرهنگی خراسان شمالی

((میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری استان خراسان شمالی))

رییس کمیته حقوق بشر در مجلس شورای اسلامی ونماینده مردم قوچان وفارج بامدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری خراسان شمالی دیدار وگفتگوکرد.

به گزارش روابط عمومی میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری خراسان شمالی؛هادی شوشتری دراین نشست گفت:پس از استقرار دولت یازدهم وضعیت مناسبی در خصوص گردشگری درکشور ایجاد شده است و دوران ثبات وشکوفایی را به سر می برد به طوری‌که تا قبل از آن گلایه‌هایی در ارتباط با نبود ثبات در سیاست‌گذاری‌ها مطرح بود.

نماینده مردم فهم قوچان،فاروج وباجگیران تصریح کرد: در حوزه سیاست خارجی نیز دولت بسیار خوب عمل کرده و اقتدار ایران را در برابر کشورهای غربی و اروپایی به خوبی نمایان کرده است.

شوشتری همچنین به امنیت کشور اشاره کرد و افزود : امروزه با وجود ۹ هزار مرز مشترک آبی و خشکی کشور ایران از امنیت بالایی برخوردار است ؛ در حالی که اگر نیم‌نگاهی به کشورهای دیگر بیندازیم این امنیت در آنجا وجود ندارد.

سویدانلویی مدیرکل میراث فرهنگی نیز ضمن تشکر از حضور نماینده محترم مجلس مردم قوچان و فاروج دراداره کل گفت: واگذاری بخشی از بناهای تاریخی به بخش خصوصی در جذب گردشگر تاثیر گذار است و سعی داریم اداره کل را در این زمینه کارآمد کنیم.

وی در ادامه گزارشی از فعالیت ها واقدامات صورت گرفته اداره کل ارائه نمود وافزود : همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند ما قابلیت این را داریم که جز ۱۰ استان برتر کشور باشیم و از این جهت آماده همکاری با نمایندگان استان هستیم.و برای رفع محرومیت ها عزم همه ی دستگاه ها لازم است.

روابط عمومی

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons