نوشته ها

راه اندازی نمایشگاه های دائمی صنایع دستی از اولویت های استان خراسان شمالی

ارسال شده توسط :

راه اندازی نمایشگاه های دائمی صنایع دستی از اولویت های استان خراسان شمالی

((میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان خراسان شمالی))

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری دکتر بهمن نامور مطلق معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری در دیدار با استاندار خراسان شمالی بر راه اندازی مرکز دائمی و ثابت عرضه صنایع دستی استان تاکید نمود .

در این دیدار محمد سویدانلویی مدیر کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری ضمن تشریح وضعیت صنایع دستی استان و اقدامات صورت گرفته در این حوزه و تقدیر از توجه استاندار خراسان شمالی دستاورد های استان در حوزه صنایع دستی و نمایشگا ه های خارجی را تشریح نمودند

نامور مطلق همچنین برنامه ریزی جهت استفاده از ظرفیت کشور هم مرز با استان (ترکمنستان ) را ضروری دانسته و تاکید نمود با فراهم نمودن مرکز دائمی برنامه ریزی جهت مسافران و زائران عبوری از استان انجام میگردد. استاندار خراسان شمالی نیز با اعلام آمادگی فراهم نمودن شرایط عرضه صنایع دستی خواستار مطالعه و برنامه ریزی در حوزه صنایع دستی شد .

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons