نوشته ها

ساختار توریسم

ارسال شده توسط :

ساختار توریسم

(( ساختار توریسم ))

توریسم از دیدگاه سازمان جهانی WTO اینگونه تعریف می شود: مجموعه فعالیت های اشخاصی که با هدف تفریح، کسب و کار و غیره به جایی خارج از محیط معمولی زندگی شان مسافرت می کنند و در آنجا برای بیش از یکسال متوالی اقامت نمی کنند. بنابراین واژه توریست به شخصی اطلاق می شود که دارای ویژگی های زیر باشد:

  1. سفر او موقتی و کوتاه مدت است.
  2. در فعالیت هایی مشارکت می کند که به صورت عادی با تفریح و توریسم مرتبط است.
  3. دوری از خانه لزوماً به مفهوم مسافر تعطیلاتی نیست و علت سفر می تواند مرتبط با شغل باشد.
  4. به مدت کمتر از یک سال در جایی دور از محل عادی سکونت خود اقامت کرده است ( اما به خانه خود باز خواهد گشت).

مسافرت و توریسم لزوماً به معنی سفر به دور دست ها نیست. بسیاری از فعالیت های توریستی در وطن توریست ها صورت می گیرد که از آن جمله می توان به بازدید از جذابیت های توریستی، ملاقت های شغلی، رویداد های ورزشی، کنسرت های هنری و ملاقات با دوستان و بستگان اشاره کرد. توریسم یکی از صنایعی است که از بیشترین بخش بندی در درون خود برخوردار می باشد. ساختار بخش های عمده این صنعت، یعنی « مسافرت » و « توریسم » را می توان به طور جداگانه مورد بررسی قرار داد اما در برخی موارد نیز آنها را توأماً در نظر می گیرند. تفاوت مسافرت و توریسم از آنجا ناشی می شود که مسافر از استقلال عمل برخوردار است و خود مستقلاً می تواند مسیر سفر، وسیله نقلیه، محل اقامت، مدت زمان اقامت، و در مجمع برنامه سفر خود را در قالب تور های مسافرتی به آژانس های مسافرتی و یا کارگزاران تور ها تفویض می نماید. به عنوان مثال، شرکت های کرایه اتومبیل، بیشتر در بخش مسافرت مطرح می شوند؛ زیرا این مسافران هستند که استقلال عمل برخوردار هستند و می توانند با کرایه اتومبیل طی مدت زمان دلخواه سفر نمایند ولی سفر های برنامه ریزی شده تورهای مسافرتی غالباً چنین اجازه ای را به توریست نمی دهند. کشور هایی که در صنعت مسافرت و توریسم فعال هستند همواره خواهان کسب درآمد بیشتر از این صنعت می باشند. یکی از راهکار های رایج برای نیل به این هدف، ایجاد سازمان های دولتی است. معمولاً عنوان « سازمان توریسم ملی » به چنین سازمان هایی اطلاق می شود و به طور رسمی و مستقل انجام وظایف زیر را به عهده می گیرند:

  1. بازار یابی
  2. تحقیقات و برنامه ریزی ( تصمیم گیری، سیاستگذاری و طراحی راهبرد ها )
  3. توسعه صنعت از طریق مشتری مداری، تضمین کیفیت و توسعه محصولات
  4. سرمایه گذاری و مدیریت از جمله مدیریت بودجه، تبلیغات و مدیریت عمومی فعالیت ها در حوزه فناوری اطلاعات

اصطلاحاً ساختار در مفهوم کلی عبارتست از اجزاء مهم تشکیل دهنده آن و نوع ارتباط اجزاء ( به صورت مستقیم یا غیر مستقیم ) با یکدیگر. تولید کنندگان محصولات توریستی، ارائه کنندگان خدمات در مکان های جذاب توریستی، بخش های مهمان پذیری و سیستم حمل و نقل، آژانس های مسافرتی، کارگزاران و گردانندگان تور ها و توریست ها اجزاء مهم تشکیل دهنده ساختار صنعت توریسم هستند. هر یک از این اجزاء در عین برخورداری از استقلال، وابستگی هایی نیز به یکدیگر دارند. به عنوان مثال، یک هتل زمانی در ارائه خدمات مهمانپذیری موفق است که از تعداد مناسبی از مشتریان در طول سال برخوردار باشد. این اتفاق زمانی می افتد که سیستم حمل و نقل، در انتقال مسافران به مقاصد توریستی موفق باشد و این وظیفه را با کیفیت و سرعت مناسب به انجام برساند. در مثالی دیگر، نگهداری و تداوم جاذبه های توریستی باعث جذب مسافران از نقاط دور دست به مقاصد توریستی می گردد. به عبارت دیگر استند که وجود هتل ها را معنی دار می کنند و این خدمات هتل ها هستند که انگیزه ای لازم برای سفر های آینده به همان مقصد توریستی را در ذهن مسافران ایجاد می کنند. با کمی تامل می توان وابستگی های دوگانه و چندگانه بیشتری را بین اجزاء ساختار توریسم شناسایی کرد.

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons