نوشته ها

سد زاینده رود

ارسال شده توسط :

سد زاینده رود

سد زاینده رود (( استان چهار محال و بختیاری))

بند بتونی قوسی شاه عباس بزرگ یا بند زاینده رود ، در ۱۱۷ کیلومتری باختر شهر اصفهان و در نزدیکی شهرکرد و سامان برروی رودخانه ی زاینده رود در محلی بنام آبادچی که در ۶۰ کیلومتری سرچشمه ی زاینده رود قراردارد بنا شده است.

ساختمان بند در سال ۱۳۴۴ هجری شمسی شروع و در سال ۱۳۴۹ هجری شمسی پایان یافته است. با ایجاد این بند ، آب مصرفی کارخانه ذوب آهن تامین گردیده و اراضی بیشتری به زیر کشت درآمده و نیروی برق نیز تولید می شود.

سرریز این بند از گونه ی دریچه ای بوده و در ازای تاج آن ۴۵۰ متر و بلندی آن از پی ۱۰۰ متر است .گنجایش سرریز تخلیه ۱۸۸۰ متر مکعب در ثانیه است. گنجایش کل مخزن آن ۱۴۵۰ میلیون متر مکعب و گنجایش سودمند مخزن سد ۱۲۴۰ میلیون متر مکعب و حجم آب قابل تنظیم سالانه ۱۲۰۰ میلیون متر مکعب است. سطح زیر کشت ۹۵ هزار هکتار و توان نصب شده ۵۵۵۰۰ کیلو وات اعلام شده است.

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons