نوشته ها

سرمایه گذاری مشترک با کشور مجارستان در بخشهای گردشگری امکانپذیر است

ارسال شده توسط :

سرمایه گذاری مشترک با کشور مجارستان در بخشهای گردشگری امکانپذیر است

(( میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان شمالی ))

خراسان شمالی بویژه شهرستان راز و جرگلان به لحاظ موقعیت جغرافیای و تاریخی شرایط خوبی برای سرمایه گذاری مشترک خواهد داشت.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی؛ محمد سویدانلویی مدیرکل میراث فرهنگی که در جلسه ای مشترک با هیات مجارستانی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی شرکت کرده بود از آمادگی کامل این اداره کل از نظر بکارگیری اشتراکات فرهنگی و ظرفیت های تاریخی و گردشگری خبر داد و گفت: مناظر طبیعی متنوع، بناهای تاریخی گسترده، جاذبه‌های کویر ، مناطق ییلاقی و قشلاقی از جمله جاذبه‌های گردشگری استان خراسان شمالی هستند که قابلیت سرمایه گذاری مشترک در خراسان شمالی را دارند .

گفتنی است دکتر پور عیسی رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی میزبان این جلسه در سازمان مدیریت و برنامه ریزی بوده و مدیران کل سایر دستگاه ها از جمله جهاد کشاورزی، صنعت و معدن ،اقتصاد و داریی و کارشناسان سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری و… در این نشست حضور داشتند .

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons