نوشته ها

سروهای کهنسال خونیک گدار با شماره ۲۵۴ در فهرست میراث طبیعی – ملی ثبت شدند

ارسال شده توسط :

سروهای کهنسال خونیک گدار با شماره ۲۵۴ در فهرست میراث طبیعی – ملی ثبت شدند

((میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان جنوبی))

سروهای کهنسال خونیک گدار با قدمت تقریباً ۸۰۰ تا ۱۱۰۰ سال پس از بررسی در کمیته تخصصی ثبت و حریم میراث طبیعی ۱۹ اردیبهشت ۹۴ با شماره ۲۵۴ در فهرست میراث طبیعی ملی ثبت شدند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی، زهرا رضایی ملکوتی کارشناس ثبت میراث طبیعی استان گفت: سروهای کهنسال خونیک شامل دو درخت شاداب و سرسبزند که در یک ردیف و در مرکز روستای خونیک گدار و در مجاورت هیأت حسینی روستا قرار دارند. عقاب کوه در سمت شمال این سروها با ابهت خودنمایی می کند.

ملکوتی خاطرنشان کرد: این درختان کهنسال ۵۰/۱۴ متر از یکدیگر فاصله دارند. پاجوش های کوچک و زیادی در پای تنه اصلی سرو (۱) روئیده اند. تنه دارای پیچش می باشد و حفره ها و برآمدگیهای زیادی بر روی آن به چشم می خورد. درون پوسیدگی و تاثیر آفات در این درخت کاملا مشهود است.

وی افزود: علاوه بر اینکه برای اهالی روستا از تقدس خاصی برخوردارند برای افرادی که به این منطقه می آیند هم بسیار ارزشمند هستند. این سروها برای مردم جنبه مذهبی داشته، به آن دخیل بسته و نذر می کنند. مردم در کنار این درختان گوسفند قربانی می کنند و گوشت آن را بین نیازمندان توزیع می نمایند. مردم منطقه اعتقاد دارند که اگر شاخه ای از این درخت شکسته شود باید در مکانی مشخص نگهداری شده و هیچگاه سوزانده نشود. در فصل بهار و تابستان علاوه بر مردم محلی از نقاط دیگر عده ای برای ادای حاجت به این مکان

می آیند.

ملکوتی افزود: نکته مهم در مورد این سروها اینست که هیچ کس بر روی تنه آنها یادگاری نمی نویسد، پوسته های آنها را نمی کنند و به هیچ عنوان حتی شاخه های خشک آنها را نمی برند.

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons