نوشته ها

شناسایی و برداشت میدانی سرو کهنسال روستای اسکیونگ در شهرستان سربیشه

ارسال شده توسط :

شناسایی و برداشت میدانی سرو کهنسال روستای اسکیونگ در شهرستان سربیشه

((میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان خراسان جنوبی))

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی، زهرا رضایی ملکوتی کارشناس ثبت میراث طبیعی اداره کل گفت: سرو کهنسال اسکیونگ به جهت دارا بودن شرایط لازم ثبت، در فهرست میراث طبیعی ملی مورد بررسی و برداشت میدانی قرار گرفت.

کارشناس ثبت میراث طبیعی اداره کل در این خصوص بیان داشت:  این سرو کهنسال در داخل روستای اسکیونگ از توابع شهرستان سربیشه قرار داشته و به دلیل علاقه و اعتقاد عمیق مردم به آن بسیار باارزش و قابل احترام است.

وی افزود:این درخت در میان زمین های کشاورزی واقع شده و دخیل های بسیار زیاد بر شاخ و برگ آن نشان از قداست آن است. این درخت به لحاظ آبیاری مشکلی ندارد به همین جهت سرسبز و شاداب است . صلابت و استواری درخت از جاده دسترسی قابل مشاهده است.  

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons