نوشته ها

صدور ۷۲۹ مورد کارت شناسایی برای صنعتگران کردستانی در سه ماهه سال ۹۴

ارسال شده توسط :

صدور ۷۲۹ مورد کارت شناسایی برای صنعتگران کردستانی در سه ماهه سال ۹۴

((میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان))

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان ،معاون صنایع دستی میراث فرهنیگ در خصوص صدور کارت برای صنعتگران و هنرمندان صنایع دستی گفت: در طول سه ماهه سال ۹۴ تعداد ۷۲۹ مورد کارت شناسایی برای صنعتگران رشته های مختلف صنایع دستی صادر شده که این تعداد در سال۹۳ تعداد ۲۹۶ مورد بوده است.

مهرداد کیانی افزود: تعداد صدور کارتهای شناسایی در طول سه ماهه سال جاری بیش ۶۰ درصدافزایش داشته که این نشانه دهنده افزایش هنرمندان صنایع دستی و تحت پوشش قرار دادن آنها توسط معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی استان کردستان می باشد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در طول سه ماهه سال جاری تعداد ۳ مورد پروانه تولید صادر شده است که در سال ۹۳ تعداد ۱۴ مورد پروانه تولید صادر گردیده است .

کیانی در ادامه به بازدید کارشناسان صنایع دستی از کارگاههای فعال در سطح استان اشاره کرد و گفت: در طول سه ماهه سال جاری تعداد ۲۰۰ مورد بازدید از کارگاههای صنایع دستی توسط کارشناسان و بازرسان صنایع دستی انجام شده که این تعداد در سال گذشته ۱۰۰ مورد بوده است

 

روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons